Motortvätt

Tvätt i motorutrymmet

1) Motorrummet beläggs med avfettningsmedel.

2) Motorrummet tvättas med hett vatten och renblåses med tryckluft.

Pris: 280:- inkl. moms.

3) Bilen hissas upp och motorutrymmet tvättas underifrån.

Tillägg: 200:- inkl. moms.